Gure lan-eredua

Aldaketa-prozesua. Pertsonala, bakarra eta ezberdina emakume bakoitzarentzat. Bakoitzak bere bizi-esperientzia du.

Arina eta dinamikoa da, eta aldatu egiten da norberaren beharren eta bizi-interesen inguruan ditugun testuinguruak eta pertzepzioak aldatu ahala.

Parte hartzen duzuen emakumeen aktibazio pertsonal, sozial eta laboralean oinarritutako eredua da.

 • Banakako eta taldeko arreta egokia.
 • Banakako eta taldeko arreta egokia.
 • Gatazkak konpontzeko gaitasunak.
 • Enplegagarritasuna hobetzeko laguntza.
 • Lan-aukerak bilatzea.

Lana bilatzeko laguntzaz eta lan-elkarrizketa bat egiteko prestaketaz gain, Emaktiva programak geure burua hobeto ezagutzeko erabiltzen duen metodoa ere balioesten dut gehien, garen bezala onartzea lortuz, gure bertuteak eta gaitasunak indartuz eta nabarmenduz. Azken finean, Emaktivak barrutik hazten laguntzen dizu.

Sonia

Gure gakoak

Ahalduntzea

Aldaketa nigan hasten da. Ahalduntzen hasiko naiz…

 •   Neure buruaz fidatzen naizenean, autokonfiantzaz betetzen naizenean.
 •   Seguru sentitzen eta ausartzen naizenean.
 •   Nor naiz naizen dakidanean eta neure burua onartzen dudanean.
 •   Nire erabakiak hartzen ditudanean eta horiek gauzatzeko mugitzen naizenean.

Cuando empecé no tenía muchas expectativas sobre el curso pero según avanzaba el interés y mi autoestima crecía

Carmen

Enplegarritasuna

Enplegagarritasuna da pertsona gisa duzun ahalmena, zure gaitasunak ezagutzea… nire enplegagarritasuna hobetuko da…

 • Nire bizitza- eta lan-proiektua aktibatzen dudanean eta horri buruz hausnartzen dudanean.
 • Nire helburu profesionala lantzen eta diseinatzen dudanean.
 • Enplegurako gaitasunak garatzeko tailerretan parte hartzen dudanean.
 • Nire kualifikazio profesionala, nire enplegurako prestakuntza, hobetzen dudanean,

Trabajamos nuestras habilidades en cualquiera de los rangos dentro los puestos de trabajo en los que nos pudiéramos encontrar.

Iasone

Aukerak

Lan merkatuaren aukerak ikusi eta aprobetxatu ahal izatea funtsezkoa da lana bilatzeko. Aukerak sortzen dira…

 • Lan-merkatua ezagutzen dudanean.
 • Lana bilatzeko plangintza egiten dudanean.
 • Profesional gisa ezagutarazten naizenean.
 • Neure buruari hobetzeko aukera ematen diodanean.

Lanari dagokionez, oso pozik nago Emaktivari esker enpresa indartsu batean hasi bainaiz lanean, eta bertan geratzea espero dut.

Carmen

Emaktiva Gunea

Taldeko jarduerak, Emaktivako lantegiak, garatzeko sortutako gunea da. Aktiboki parte hartzeko pentsatutako eta egokitutako lekua da, eta sormena, elkarrekiko laguntza eta esperientzien trukea sustatzen ditu.

Emaktiva Gunean ez zara bakarrik ibiliko, etorkizuna eraikitzen duten beste emakume batzuekin batera sentituko zara, elkarrekin gehiago egin baitezakegu.

Emaktivan: entzuten zaituzte, baloratzen zaituzte, laguntzen zaituzte, babesten zaituzte…
Nire kasuan, taldea oso atsegina izan zen, eta ni neu izan nintekeen leku seguru eta babestuan nengoela sentiarazi zidaten. Mila esker.

Ana