Nori zuzenduta dago?

Proiektuaren helburua motibazioa da, aukerak sortzea eta edonolako indarkeria sexista jasan duten
emakumeen edo egoera ahulean dauden emakumeen eta gainera baldintza hauek dituzten enplegagarritasuna
hobetzea:
• Langabezian egotea, enplegu prekarioa edo ezkutuko lana izatea.
• Gizarteratzeko eta lan-munduratzeko prozesua egiteko interesa, borondatea eta konpromisoa izatea.
Hori dela eta, emakumeen erabateko berreskuratze-prozesuarekin konprometitutako berdintasun-politikak
edo erantzukizun sozialeko politikak dituzten erakunde publikoen, erakunde pribatuen eta enpresen laguntza bilatzen du, haien lan-munduratzea ahalbidetzeko.