Helburuak

Proiektuaren azken helburua parte hartuko duten emakumeen autonomia ekonomikoaren bidez ahalduntzea lortzea izango da; hori lortzeko, bi xede talde garatzen ditugu, honako hauei zuzenduta:

a) Urrakortasun sozialeko edo indarkeria sexistako egoeran dauden emakumeak

  • Bizitzako dinamismo positiboak sustatzea, genero-kontzientziatik, ahalduntze eta autonomia ekonomikoa indartzeko, urrakortasun sozialaren egoeratik atera ahal izateko.
  • Enplegagarritasunaren bidean aurrera egin ahal izateko konpetentziak garatzea.
  • Enplegurako prestakuntza eskaintzea, enplegu prekarioak topatzeko, sustatzeko edo uzteko.
  • Enplegu bat lortzen laguntzea.
  • Enplegu bat lortzea zailtzen dieten adin txikikoak edo mendeko adinekoak zaintzeko beharretan parte-hartzaileei laguntzea.

 

b) Emakumeen gizarteratze eta lan-munduratzean bultzada ematen lagundu nahi duten sektore publiko eta pribatuko erakundeak

  • Erakunde horien behar pertsonalak ezagutzea (prospekzioa)
  • Emakumeek emakumeak identifikatzea eta kontratatzen laguntzea, detektatutako beharretara egokitutako konpetentziak garatuz emakume parte-hartzaileengan (bitartekaritza).
  • Urrakortasun sozialeko egoeran dauden emakumeak kontratatzean laguntza emanez Gizarte Erantzukizun eta Berdintasun Politikak sustatzearen garrantziari buruz enpresak kontzientziatzea.
  • Proiektuan zehar eskuratutako ezagutza eta jardunbide egokiak sistematizatzea.
  • Esku-hartzearen eremuko erakunde publiko eta pribatuen artean zabaltzea.

 

Urteak daramatzagu enplegurako orientazio eta sustapeneko zerbitzuak garatzen, batez ere egoera ahulenean dauden kolektiboei zuzenduta. Emaktivarekin, apustu estrategiko berria hasi dugu, eremu sozialean nahiz lan-munduratzearen arloan gure egiten jakitea bateratzen duen diziplina anitzeko laneko taldearekin. Hori guztia desabantaila sozialean dauden emakumeen autonomia ekonomikoa sustatzeko, eta erronka hori ahalbidetuko duen ingurune sozial eta enpresariala sortzeko.