Euskotrenekin elkarlanean

2017 urte hasieratik, Euskotrenek, EDE Fundazioak eta Suspergintza Elkarteak elkarlanean dihardute Emaktiva Programan parte hartzen duten emakumeei lan-aukerak eskaintzeko.  Elkarlan horri esker, gizarte- eta lan-integraziorako ibilbidea garatzen ari diren 6 emakumek lanpostua lortu dute Euskotrenen.
Eskerrak eman nahi dizkiogu Euskotreni, erakutsitako prestutasunagatik. Emakume horiek autonomia lortzeko beharrezkoak izan zarete.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published.